Wentylacja pożarowa to jeden z głównych elementów w ofercie Klima BYTOM. Dobrze zaprojektowane i wykonane systemy wentylacji pożarowej zapewniają oddymianie przestrzeni oraz utworzenie stref wolnych od dymu. Głównym przeznaczeniem systemów jest kontrolowanie rozprzestrzeniającego się dymu oraz produktów spalania. W przypadku pożaru w budynku czyste drogi ewakuacyjne oraz dostęp do zewnętrznego powietrza jest kluczowy dla życia i zdrowia ludzi ewakuujących się z budynku. Systemy oddymiania powodują odciąg produktów spalania oraz dymu z miejsc, w których wywołany został pożar. W efekcie prawidłowo działajacy system wentylacji pożarowej jest w stanie utrzymać strefy wolne od zagrożenia. Wentylacja pożarowa w Klima BYTOM to gwarancja realizacji instalacji we  współpracy wyłącznie z najlepszymi producentami na rynku!

Systemy wentylacji pożarowej dzielą się na systemy:

  • oczyszczania z dymu
  • wentylacji oddymiającej
  • kontroli rozprzestrzeniającego się dymu i ciepła

Skutecznie działający system wentylacji pożarowej powinien zapewniać bezpieczną ewakuację dla osób przebywających w strefie budynku objętym pożarem, zapewniając drogę wolną od dymu. Instalacje wentylacji pożarowej powinny być wykonywane wyłącznie przez doświadczonych projektantów oraz firmy instalacyjne zgodnie z przepisami prawa.

Wykonujemy kompletne systemu wentylacji pożarowej składające się miedzy innymi z:

  • systemu ochrony dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych
  • instalacji kondygnacyjnych systemów oddymiania
  • systemów oddymiania pomieszczeń wielko kubaturowych
  • oddymianie atrium
  • oddymianie garaży